grunt

Osuszanie terenu to w przypadku wielu projektów budowlanych kluczowy element fazy przygotowawczej. Grunt osuszony jest stabilny, odporny na osuwanie się oraz inne potencjalnie szkodliwe sytuacje. Osuszanie wykorzystuje się zarówno przed przygotowaniem do budowy różnych konstrukcji, jak i przed wykonaniem wykopów. Poniżej rozwiniemy temat osuszania gruntu, podpowiadając kiedy i dlaczego warto wybrać rozwiązanie oparte na igłofiltrach.

Osuszanie terenu – igłofiltry i metody alternatywne

Obecnie, jedną z najchętniej wykorzystywanych metod osuszania terenu jest tworzenie systemu igłofiltrów. Rzadziej stosowanymi alternatywami jest tworzenie studni depresyjnych oraz stosowanie metod powierzchniowych.

Studnie depresyjne to rozwiązania polegające na wykonaniu głębokiego i wąskiego odwiertu. W utworzonym w ten sposób leju depresyjnym zostaje umieszczona pompa głębinowa. Będzie ona wypompowywać wodę gruntową, prowadząc powoli do obniżenia jej poziomu. Jest to metoda dedykowana przede wszystkim do gruntów o wysokiej przepuszczalności.

Niekiedy też stosuje się metody powierzchniowe, oparte na wykorzystaniu pomp zatapialnych. Wprowadza się je bezpośrednio do wykopu. Niekiedy też wzdłuż wykopu umieszcza się studzienki – co nazywa się drenażem podziemnym.

Igłofiltry to obecnie metoda najchętniej wybierana. Cieszy się popularnością ze względu na jej wysoką skuteczność oraz stosunkowo szybkie tempo osuszania terenu. Odpowiednio wykonana instalacja igłofiltrów pozwala obniżyć poziom wód gruntowych nawet o 4-6 metrów.

Igłofiltry a osuszanie terenu – możliwości i zastosowanie

Igłofiltry to urządzenia wyposażone w podłużne rurki, które wprowadza się w ziemię. Robi się to na kilka sposobów – metodą wpłukiwania, wiercenia lub wgłębiania. Rozmiar rur – długość i średnica – zależy od rozmiaru terenu, który trzeba osuszyć, spodziewanej objętości odpompowanej wody oraz samego rozmiaru tworzonej instalacji. Wszystkie igłofiltry podłączane są do kolektora ssącego, którego średnica przekłada się na sprawność całego systemu.

Igłofiltry są wykorzystywane zarówno do czasowego jak i trwałego obniżenia poziomu wód. Także odwodnienia geotechniczne, wykonywane stricte pod kątem poprawy poziomu stabilności gruntu, wykonuje się przy użyciu igłofiltrów. Warto też podkreślić możliwość wykorzystania tych urządzeń w pozyskiwaniu wód dla celów rolnictwa.

Systemy i instalacje igłofiltrów – gdzie szukać pomocy?

Poszukiwanie firmy specjalizującej się w obniżaniu poziomu wód warto rozpocząć od określenia naszych potrzeb. Niektórzy kontrahenci zajmują się obsługą kompleksową – wykonywaniem planu instalacji, wyceną całego projektu, montażem igłofiltrów i pozostałych urządzeń, nadzorowaniem ich pracy i demontażem po wykonaniu zadania.

Wiele firm świadczy usług na terenie całego kraju, oferując tym samym transport wszystkich wykorzystywanych urządzeń. Warto też zwrócić uwagę, czy dane przedsiębiorstwo dysponuje urządzeniami wykorzystywanymi do mierzenia wód gruntowych. Dzięki temu będą na bieżąco śledzić postępy prowadzonych prac.

Typowa instalacja igłofiltrowa pozwala obniżyć poziom wód nawet do 6 metrów. W przypadku większych potrzeb – istnieje możliwość wykonania kolejnej warstwy instalacji osuszającej po zakończeniu pierwszego etapu osuszania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here