Najem okazjonalny

Najem okazjonalny jest rozwiązaniem prawnym, które chroni właścicieli mieszkań przed skutkami ewentualnej nierzetelności ze strony najemców. I choć kojarzy się z problematycznymi procedurami, w rzeczywistości nie jest dla obu stron szczególnie kłopotliwym wyborem. Dowiedz się wszystkiego, co istotne dzięki lekturze poniższego artykułu.

Najem okazjonalny – kto może z niego skorzystać?

Najem okazjonalny jest rodzajem najmu nieruchomości i przysługuje wyłącznie domom i mieszkaniom, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Rozwiązanie prawne opisywane w tym artykule nie dotyczy zatem lokali usługowych, nie ma również zastosowania w przypadku podnajmu części lub całości nieruchomości. O podnajmie mieszkania przeczytasz więcej w artykule dostępnym pod adresem https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/podnajem-mieszkania. Należy nadmienić, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2017 roku, najem okazjonalny przysługuje wyłącznie w sytuacji najmu prywatnego (a nie komercyjnego, świadczonego przez firmy).

Główna zasada najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny jest formą „złagodzenia” ochrony praw lokatorów. To umowa o tej samej mocy prawnej co standardowy najem, ale zawiera jedną, zasadniczą różnicę. Otóż w jej ramach najemca oświadcza, że dobrowolnie poddaje się egzekucji po wygaszeniu lub rozwiązaniu umowy. Dlaczego to takie istotne?

Standardowa umowa najmu w połączeniu z obowiązującymi w Polsce przepisami chroniącymi prawa lokatorskie stwarza potencjalny problem dla wynajmującego, gdy trafi na nierzetelnego najemcę, który… nie zamierza opuścić lokalu. Wówczas konieczne jest wytoczenie długotrwałego i kosztownego procesu albo oczekiwanie, aż gmina zapewni lokal zastępczy.

Umowę najmu okazjonalnego zawiera się u notariusza, bo oświadczenie o dobrowolnej egzekucji ma formę aktu notarialnego. Najemca musi ponadto wskazać mieszkanie, w którym może zamieszkać po egzekucji – wraz z oświadczeniem jego właściciela, że wyraża na to zgodę. Wynajmujący ma 14 dni od daty rozpoczęcia najmu na zgłoszenie najmu okazjonalnego do swojego urzędu skarbowego. Niedopełnienie jakiegokolwiek z tych wymogów skutkuje tym, że umowa jest traktowana jako zwykła umowa najmu, a więc proces egzekucji nie może zostać przyspieszony.

Przykład najmu okazjonalnego

Pani Edyta jest właścicielką niewielkiego mieszkania, które zdecydowała się wynająć młodej parze: Tomkowi i Paulinie. Dla ochrony swoich interesów chce jednak zawrzeć umowę najmu okazjonalnego. Młodzi wynajmujący zgadzają się, dlatego w kancelarii notarialnej składają stosowne podpisy, a także dostarczają oświadczenie ojca Tomka, który zgadza się na ewentualne przyjęcie młodych pod swój dach, gdyby doszło do przyspieszonej egzekucji.

O czym jeszcze należy wiedzieć?

  • Najem okazjonalny zawiera się na czas określony, ale nie dłuższy niż 10 lat.
  • Wynajmujący może oczekiwać od najemcy kaucji zabezpieczającej, ale nie wyższej niż 12-krotność miesięcznego czynszu za lokal.
  • Eksmisja przy najmie okazjonalnym jest możliwa, jeśli lokator zaniedbuje swoje obowiązki, doprowadza do szkód w lokalu, utrudnia funkcjonowanie innym mieszkańcom budynku, bez pisemnej zgody decyduje się na podnajem lub udostępnia lokal do bezpłatnego użytkowania albo zwleka z zapłatą czynszu i innych opłat za minimum 3 pełne okresy mimo pisemnego uprzedzenia.

Najem okazjonalny oznacza dodatkowe koszty notarialne, ale zapewnia wynajmującym większe poczucie bezpieczeństwa na wypadek ewentualnych kłopotów z lokatorami. Więcej na podobne tematy przeczytasz na stronie https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here