Niezbędnik wiedzy o zbiornikach przemysłowych.

Przemysłowe zbiorniki magazynowe to specjalne pojemniki służące do gromadzenia sprężonych gazów i cieczy. Wykonane są z materiałów, takich  jak beton czy stal, spełniających wymagania stawiane przy magazynowaniu tych substancji. Coraz częściej jest też używany polietylen, tworzywa termoplastyczne i włókno szklane, które mają wyższą odporność chemiczną.

Rodzaje zbiorników magazynowych

 1. Stalowe zbiorniki – są stosowane głównie ze względu na swoją trwałość i efektywność. Posiadają szerokie zastosowanie w obiektach przemysłowych, handlowych i mieszkalnych. Służą do przechowywania różnych cieczy, w tym oleju napędowego, ropy naftowej,  oleju smarowego, chemikaliów, ścieków, wody pitnej czy deszczowej. Zbiorniki ze stali nierdzewnej są dodatkowo odporne na promienie UV, ogień czy rdzę.
 2. Betonowe zbiorniki magazynowe – mają zastosowanie w przemyśle wodno-ściekowym. Są wykonane z betonu wzmocnionego lub żelbetonu i mają różne kształty. Odznaczają się wysoką trwałością oraz utrzymują wodę w czystości i chłodzie, w odróżnieniu od zbiorników z tworzywa sztucznego.
 3. Zbiorniki z włókna szklanego – są bardzo popularne do podziemnego i naziemnego magazynowania substancji, zaczynając od chemii przemysłowej, po wodę czy paliwa. Są odporne zarówno na korozję zewnętrzną, jak i wewnętrzną. Dodatkowo są bardziej ekonomiczne w przypadku większych pojemności oraz znacznie lżejsze niż betonowe, co ułatwia ich przenoszenie, transport i instalację.

Budowa zbiornika magazynowego

Budowa zbiornika powinna postępować zgodnie z projektem konstrukcji i Planem Wykonania Robót, który powinien zawierać:

 • określenie ogólnego  placu montażowego wraz ze sprzętem transportowym i jego rozmieszczeniem,
 • procedury zapewniające dokładność montażu i stabilność elementów zbiornika,
 • metody gwarantujące nośność konstrukcji w czasie montażu zbiornika,
 • wymogi odnośnie jakości prac spawalniczych i montażowych,
 • rodzaje i zasięg środków kontrolnych oraz procedury testowania zbiorników,
 • przepisy bezpieczeństwa i wymagania dotyczące ochrony środowiska.

Plan Wykonania Robót zawiera także kolejność instalowania elementów zbiornika oraz normy technologiczne dotyczące spawania. Oferta firmy https://www.eurospaw.com.pl/oferta/budowa-modernizacja-i-naprawa-zbiornikow-magazynowych-dla-przemyslu, zapewnia niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie montażu stalowych zbiorników magazynowych. Jej kadra o wysokich kwalifikacjach zapewni spełnienie wszystkich norm Planu Wykonania Robót, które określają:

 • Najlepsze sposoby ułożenia połączeń montażowych;
 • Rodzaj materiałów spawalniczych;
 • Sposób przygotowania elementów spawanych;
 • Technologiczne rodzaje spawania;
 • Niezbędny sprzęt technologiczny;
 • Rodzaj warunków klimatycznych.

Odpowiednia organizacja pracy i zachowana kolejność prac spawalniczych, jest niezbędna z uwagi na duże gabaryty zbiorników i długie połączenia spawalnicze. Prawidłowy montaż pozwoli na redukcję naprężenia wynikającego ze skurczu spoin i eliminację odkształceń blach szkieletu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here