W przypadku wynajmu mieszkania zarówno właściciel, jak i najemca powinni się ubezpieczyć na wypadek różnych zdarzeń. Jaka ochrona będzie odpowiednia dla wynajmującego, a jaka dla najemcy? Co powinno być objęte ochroną? Czy warto rozszerzyć ochronę o OC w życiu prywatnym?

Większość właścicieli ubezpiecza swoje mieszkania bez cienia wątpliwości, że jest to konieczne. Z kolei wynajmujący mieszkania bardzo często nie tylko nie ubezpieczają się, ale nawet nie zastanawiają się nad taką możliwością. A przecież nie tylko wynajmujący mieszkanie, lecz także najemca powinien posiadać ochronę ubezpieczeniową na wypadek różnych zdarzeń. Polisa wykupiona przez właściciela mieszkania w żadnym stopniu nie chroni majątku najemcy.

Posiadanie dodatkowej polisy przez obie strony umowy najmu mieszkania pozwoli uniknąć konfliktów i niepotrzebnego stresu w razie powstania ewentualnych szkód.

Ochrona ubezpieczeniowa dla wynajmującego

Wynajmujący mieszkanie powinien je ubezpieczyć. Ubezpieczeniu podlegają mury, elementy stałe i wyposażenie, czyli ruchomości. Podstawowy zakres obejmuje ochronę w przypadku zdarzeń losowych takich jak: pożar, zalanie, wybuch, uderzenie pioruna, huragan itp. Zakres ten można zwiększyć. Na pewno warto rozszerzyć polisę o przepięcia elektryczne, dewastację i stłuczenia. Są to zdarzenia, które mogą wystąpić nawet niezależnie od działań lokatorów. Można również ubezpieczyć mieszkanie od szkód tzw. wężykowych (powstałych na skutek oderwania lub pęknięcia wężyków odprowadzających wodę od urządzeń takich jak pralka czy zmywarka). W tym przypadku odszkodowanie zostanie wypłacone niezależnie od tego, kto jest sprawcą szkody – najemca czy sąsiad.

Inną ważną składową polisy jest ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku. Jeśli w wynajmowanym mieszkaniu znajdują się cenne elementy wyposażenia (sprzęt RTV/AGD i meble) należące do wynajmującego, to z pewnością powinien on zadbać o ubezpieczenie na taką ewentualność.

Na pewno warto także zastanowić się nad rozszerzeniem polisy o opcję assistance. Gwarantuje ona pomoc specjalisty w przypadku wystąpienia awarii hydraulicznych, elektrycznych i innych. Właściciel mieszkania może zlecić naprawę ubezpieczycielowi i nie musi sam angażować się w sprawę. Często Assistance pokrywa również koszty związane z taką sytuacją. Jest to  wygodne dla wynajmującego rozwiązanie.

Ochrona ubezpieczeniowa dla najemcy

Ubezpieczenie mieszkania przez wynajmującego wydaje się być oczywiste, ale jak pisaliśmy wcześniej, także najemca powinien posiadać polisę w celu zabezpieczenia swojego majątku. Jego ubezpieczenie powinno obejmować ruchomości domowe, czyli elementy wyposażenia stanowiące jego własność. Najemca musi mieć świadomość, że ochrona ubezpieczeniowa wynajmującego nie obejmuje rzeczy należących do lokatorów (np. mebli, sprzętu RTV, komputerów itp.). Polisa wynajmującego chroni tylko ruchomości należące do niego. W przypadku kradzieży, jeśli najemca nie ubezpieczył swoich ruchomości, nie otrzyma odszkodowania. Warto zatem zadbać o swoje finanse i wykupić ubezpieczenie na czas wynajmu mieszkania. Do takiej polisy dołączona jest często opcja assistance, pozwalająca na uniknięcie ponoszenia niespodziewanych kosztów związanych z wystąpieniem domowych awarii. Ubezpieczyciel zajmie się naprawą za lokatora.

Suma ubezpieczenia

Najistotniejszą kwestią, którą należy sprawdzić podczas wyboru polisy jest suma ubezpieczenia. Powinna być ona określona tak, by odpowiadała rzeczywistej wartości przedmiotu ubezpieczenia. Dotyczy to zarówno wartości nieruchomości,  jak i ruchomości. Zaniżenie tej kwoty powoduje, że w sytuacji powstania szkody ubezpieczyciel wypłaci mniejszą kwotę, której wysokość może nie starczyć na pokrycie powstałych szkód. Zastosuje zasadę proporcji, czyli pomniejszy wysokość odszkodowania proporcjonalnie do kwoty, o jaką wartość przedmiotu ubezpieczenia została zaniżona. Nie opłaca się zatem podawać niższej niż faktyczna kwoty.

Rozszerzenie ochrony o OC w życiu prywatnym

Poza ubezpieczeniem ruchomości najemca może, a nawet powinien rozszerzyć ochronę o OC w życiu prywatnym. Co daje taka dodatkowa ochrona? Otóż jeśli w mieszkaniu powstaną szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobom trzecim, np. sąsiadom (np. dość często występujące zalanie), to wtedy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za lokatora. Ochrona obejmuje także sytuacje, gdy szkodę wyrządzą inni domownicy oraz zwierzęta najemcy.

O takiej rozszerzonej ochronie powinien pomyśleć także sam właściciel mieszkania. W przypadku tak częstego zalania ubezpieczyciel będzie mógł wypłacić sąsiadowi odszkodowanie także z OC wynajmującego, gdy poszkodowany sąsiad zwróci się do właściciela lokalu. Jeśli taką ochronę posiada także najemca, to ubezpieczyciel może wystąpić z roszczeniem regresu wypłaconej sąsiadowi kwoty. Posiadanie polisy OC daje komfort pokrycia kosztów szkód z ubezpieczenia, a nie z własnej kieszeni. Poza tym ochrona obejmuje także inne zdarzenia mogące pojawić się w codziennym życiu (np. szkody wyrządzone przez psa, w wyniku jazdy na rowerze itp., a co najważniejsze w tym przypadku wyrządzone nieumyślne w wynajmowanym lokalu). Jeśli wynajmujący chce zabezpieczyć się na wypadek powstania szkód umyślnych (np. dewastacji), to może i powinien to zastrzec w umowie najmu.

Zgodnie ze znanym powiedzeniem lepiej chuchać na zimne i ubezpieczyć się. Koszt zakupu polisy nie jest duży – średnia roczna składka wynosi około 200 zł (dane UNIQA), a dzięki temu można zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy i przede wszystkim mieć większy komfort zarówno wynajmu, jak i wynajmowania mieszkania. W kwestii wyboru odpowiedniego ubezpieczenia najlepiej poradzić się doświadczonego agenta.

Ubezpieczenie mieszkania warto mieć, niezależnie od tego, czy wynajmujesz mieszkanie czy w nim mieszkasz. Dogodne warunki ubezpieczeniowe znajdziesz na https://www.uniqa.pl/ubezpieczenia-dla-ciebie/ubezpieczenie-mieszkania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here