Ekspertyza techniczna budynku – podstawy trafnych inwestycji

Ocena stanu technicznego budynków ma zasadnicze znaczenie dla inwestorów. To od opinii ekspertów i ekspertyzy technicznej zależy wartość danej nieruchomości, jak również decyzja o planowanej renowacji czy rekonstrukcji albo dodatkowej rozbudowie budynku. Warto zwrócić uwagę na fakt, że opinia techniczna nie jest pojęciem tożsamym z ekspertyzą budowlaną. Opinia techniczna stanowi ocenę stanu technicznego budynku. Taką opinię wystawiają eksperci biorąc pod uwagę dostępną dokumentację projektową oraz dokonując oględzin. Natomiast ekspertyza pozwala na dokonanie bardziej szczegółowej i jednocześnie kompleksowej analizy w oparciu o precyzyjne dane.

Na czym polega ekspertyza techniczna?

Ekspertyza techniczna jest oceną stanu bieżącego budynku po dokonaniu niezbędnych badań i dokładnych obliczeń. Dotyczą one wytrzymałości fundamentów oraz elementów konstrukcyjnych budynku, czyli stropów, ścian, dachu, a także istniejących elewacji. Ekspertyza ma na celu nie tylko ocenę stanu technicznego budynku, lecz po przeprowadzonych analizach pozwala ustalić przyczyny uszkodzeń czy zniszczeń. 

W jakich przypadkach należy wykonać ekspertyzę budowlaną?

Dokładne analizy i badanie stanu technicznego budynku warto przeprowadzić w momencie, gdy planujemy konkretne inwestycje z nim związane. Sformułowane wnioski i zalecenia mogą mieć decydujące znaczenie dla potencjalnego inwestora czy wspólnoty mieszkaniowej. Zazwyczaj mają one istotny  wpływ na decyzję o zakupie danej nieruchomości, a także o przeprowadzeniu remontu czy renowacji konkretnego obiektu. Ekspertyza budowlana jest dokumentem koniecznym i bezwzględnie wymaganym w przypadku jakichkolwiek prac planowanych na obiektach zabytkowych. Wówczas przeprowadzenie całego procesu związanego z ekspertyzą należy powierzyć ekspertowi posiadającemu uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. 

Wymagane formalności urzędowe

Pozwolenie na remont, który zmienia choćby jeden z elementów konstrukcji domu wymaga przedstawienia opinii technicznej albo ekspertyzy technicznej w danym urzędzie. Zarówno kompleksowość dokumentacji, jak również szczegółowa analiza obiektu wiążą się z tym, do czego ma być przeznaczona. Więcej szczegółów i porad w zakresie sporządzania ekspertyz i ocen stanu technicznego można znaleźć na stronie stekra.pl​.

Podstawowe etapy przygotowania ekspertyzy

Na początku przeprowadzana jest ogólna ocena prawidłowości wykonania i obciążenia elementów danej konstrukcji. Po kolei analizuje się wytrzymałość fundamentów, ścian, dachu, stropów i innych elementów. Te analizy stanowią punkt wyjścia do analizy występujących usterek, m.in. pęknięć czy rys powstałych na ścianach, nieszczelności i zacieków. Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji w postaci rysunków i zdjęć przedstawiających poszczególne elementy budynku. Następnym krokiem jest zbadanie i ocena stanu instalacji technicznych. Etap końcowy ekspertyzy budowlanej stanowią określone wnioski i wskazania dotyczące konkretnych działań, np. remontu budynku, renowacji elewacji czy kompleksowej przebudowy obiektu. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here