Projekt domu

Osoba, która podejmuje decyzję o budowie swojego wymarzonego domu jednorodzinnego, może wybrać gotowy już projekt z katalogu, albo zlecić wykonania projektu według własnych preferencji, doświadczonemu architektowi. Należy pamiętać o tym, iż do starostwa trzeba oddać właściwie przygotowany projekt. Warto wiedzieć co dokładnie musi on zawierać. Gotowy projekt domu to o wiele więcej niż jedynie prezentacja w katalogu. Ważną kwestią jest zdobycie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej, jeśli chcemy starać się o pozwolenie na budowę. Do starostwa powiatowego trzeba złożyć cztery egzemplarze dokumentacji projektowej, a każdy z nich musi składać się z:

 • rzutów dachu
 • rysunków elewacji
 • przekrojów pionowych
 • rzutów wszystkich kondygnacji
 • rysunków konstrukcyjnych stropów, nadproży i fundamentów
 • rzutów więźby dachowej
 • wykazu stolarki (zestawienie wszystkich drzwi, a także okien)
 • opisu technicznego części architektonicznej projektu, określającego rozwiązania funkcjonalne budynku, opis materiałów proponowanych do budowy oraz wykończenia, charakterystyczne parametry domu, czyli wysokość, zestawienie powierzchni i kubaturę
 • kopii uprawnień projektantów
 • projektów instalacji wewnętrznych, czyli instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej ( z ich opisem)
 • opisu technicznego części konstrukcyjnej projektu, a także założeń przyjętych do obliczeń konstrukcji z zawartymi wynikami i rozwiązaniami dotyczących użytych do konstrukcji materiałów i sposobie ich wykonania

Pewne pracownie do dokumentów zamieszczają także zgodę autora na zmiany w projekcie, formularz dziennika budowy czy uproszczony kosztorys wskaźnikowy.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu jest to rysunek, który ukazuje plan zagospodarowania działki, a także jej otoczenia znajdującego się w granicach objętych zmianami. Tworzony jest przeważnie w skali 1:500 albo w niektórych przypadkach w skali 1:1000. W projekcie należy uwzględnić powierzchnię działki oraz wykaz powierzchni zabudowanej, oraz planowanych utwardzeń czy powierzchni, jaka będzie dalej biologicznie czynna. Plan zagospodarowania jest wykonywany zbiorczo, czyli pokazuje również projektowane uzbrojenie (kanalizację, studnię, szambo, oczyszczalnię), czy też gaz, energię elektryczną oraz telekomunikację. W wykonywanym projekcie należy opisać, jak bardzo ingeruje się w środowisko (sposób skierowania wód opadowych, wycinka drzew).

Kto może wykonać projekt budowlany?

Projekt budowlany może wykonać jedynie osoba posiadająca wszelkie potrzebne uprawnienia do projektowania i zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego architektów. W przypadku, gdy decydujemy się na wybór gotowego projektu, te kryteria musi spełniać architekt, który dokonuje adaptację projektu. Jest on wówczas autorem projektu budowlanego i musi wziąć za niego pełną odpowiedzialność. W projekcie budowlanym zawarta jest wszelka konieczna do uzyskania urzędowej zgody na budowę dokumentacja. Nie zostały w nim uwzględnione natomiast wszystkie wykonawcze detale czy projekty aranżacji wnętrz.

Materiał opracowany we współpracy z New House

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here