Wynajem mieszkania a obowiązek meldunkowyWynajem mieszkania a obowiązek meldunkowy

Od wielu lat mówiono o tym, aby całkowicie znieść obowiązek meldunkowy w Polsce. Miało się to stać z początkiem 2018 roku, jednak zamiast zrezygnowania z tego procederu, wprowadzono do niego kilka zmian. Nadal więc każda osoba, która decyduje się na pozostawanie w danym miejscu przez dłuższy okres, powinna wyrobić sobie meldunek. Kogo to dotyczy i jak to zrobić?

Kogo dotyczy obowiązek meldunkowy?

Każdy obywatel Polski, który ma zamiar mieszkać powyżej 3 miesięcy w innym miejscu, niż wskazuje na to jego zameldowanie stałe, musi ubiegać się o meldunek tymczasowy. Dotyczy więc to większości osób, które najmują mieszkanie. Warto pamiętać o tym, że to właśnie one, a nie wynajmujący, mają obowiązek zgłosić się do odpowiedniego urzędu z wymaganymi dokumentami.

Właściciel z kolei powinien poinformować, że w jego mieszkaniu znajdują się inne osoby, jeśli jednak najemcy wykonają ten krok pierwsi, to dane zostaną wprowadzone do systemu automatycznie po potwierdzeniu ich prawdziwości przez posiadacza lokalu. Choć nawet i to nie jest konieczne – jeśli właściciel nie zgodzi się na przyznanie meldunku najmującym, to nic to nie zmienia, ponieważ meldunek stwierdza stan faktyczny, a nie prawny.

Nowe miejsce zamieszkania powinno się zgłosić najpóźniej 30 dni od zmiany adresu. Obowiązek meldunkowy dotyczy wszystkich osób, również i tych poniżej 18 roku, za których formalności muszą dokonać rodzice lub opiekunowie prawni.

Zameldowanie jest potrzebne do tego, by popierać pomoc socjalną w miejscu zamieszkania, skorzystać ze stypendium na uczelniach wyższych lub też by móc głosować w najbliższym okręgu wyborczym. To wszystko sprawia, że dokonanie meldunku jest dla wielu osób koniecznością.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że uchylenie się od obowiązku meldunkowego nie jest od 2013 roku karalne.

Dokumenty potrzebne do zameldowania się

Zmiany wprowadzone w 2018 roku znacznie ułatwiły proces nabywania meldunku, a największym udogodnieniem jest to, że nie trzeba wychodzić z domu, by zmienić swój adres pobytu czasowego lub stałego – można to zrobić przez internet. Wymagane w tym celu jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wersji jednego z poniższych dokumentów:

  • umowy najmu;
  • odpisu z księgi wieczystej lub wyciągu z działów I i II księgi wieczystej;
  • notki zawierającej decyzję administracyjną;
  • orzeczenia sądu.

Porada. Warto wyrobić sobie profil zaufany ePUAP, gdyż jest to niezwykle proste i szybkie, a może znacząco przyspieszyć wykonywanie przeróżnych czynności urzędowych.

W przypadku braku profilu lub podpisu elektronicznego wszystkie formalności można załatwić w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy.

Czy meldunek ma wpływ na wynajem mieszkania?

Niekiedy właściciel mieszkania nie wyraża zgody na to, by jego najemcy wyrabiali sobie meldunek na dany adres. Wiąże się to z mylnym przekonaniem, że osobę zameldowaną nie można usunąć z mieszkania. Trzeba pamiętać o tym, że najważniejsze znaczenie ma tutaj umowa cywilno-prawna zawarta między właścicielem, a lokatorami. To ona definiuje to, czy zostały złamane obopólne postanowienia i stanowi podstawę do egzekwowania swoich praw.

Decydując się więc na wynajmowanie mieszkania warto poświęcić czas na skonstruowanie skutecznej umowy, która uchroni właściciela przed nieodpowiedzialnymi najemcami.” – podkreśla Marcin Sodo z www.nawigator-nieruchomosci.pl.

Dlaczego meldunek nie ma znaczenia?

Zameldowanie się w jednym miejscu nie oznacza, że dana osoba przypisana jest do konkretnego lokalu. Określenie adresu zamieszkania jest potrzebne urzędom wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych, więc nie stanowi żadnego ważnego dokumentu, na którego podstawie najemcy mogliby np. bezprawnie przebywać na terenie nieruchomości. Oznacza to, że obowiązek meldunkowy w żaden sposób nie wpływa na to, jak będzie przebiegać proces najmu mieszkania – nie ma wpływu ani na umowę, ani na wysokość opłat, ani na postępowanie egzekucyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here