Korzyści płynące z utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości

Nie każdy wie, że nieruchomości, podlegają kontrolom stanu technicznego, podobnie jak ma to miejsce w przypadku pojazdów. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymywania prawidłowego stanu technicznego budynku oraz poddawania go okresowym kontrolom.

Obowiązek ten jest określony przez  art. 61 ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 243 poz. 1623), a niedopełnienie go skutkować może karą pozbawienia wolności do roku. Konieczność przeprowadzania kontroli stanu technicznego budynków dotyczy zarówno nowych obiektów jak i starszych zabudowań. Mając świadomość swoich obowiązków, warto także wiedzieć, jakie korzyści niesie za sobą utrzymanie prawidłowego stanu technicznego nieruchomości.

Dbanie o stan techniczny budynku – to się opłaca!

Pierwszym, najbardziej przekonującym właścicieli argumentem, jest ograniczenie kosztów związanych z naprawami poważniejszych usterek. W porę usunięta drobna usterka urządzenia, bądź instalacji zmniejsza znacznie koszty ponoszone przez właściciela. Szacuje się, że usunięcie poważnej awarii urządzenia bądź systemu może być około siedmiokrotnie droższe, niż okresowa wymiana zużywających się elementów.

To oznacza, że kluczem do utrzymania prawidłowego stanu budynku, jest systematyka w zakresie kontroli i wymiany. Znacznie łatwiej i korzystniej jest ponosić drobne koszty związane z koniecznymi naprawami niż jednorazowo być narażonym na wielokrotnie większe wydatki.

Kosztowne zaniedbania – krótkowzroczna oszczędność

Rozważając korzyści pod kątem finansów warto wspomnieć, że w przypadku zaniedbań, braku kontroli i naruszenia zasad utrzymania należytego stanu nieruchomości, prowadzącego do wystąpienia niebezpieczeństwa, wobec właściciela może zostać zastosowana kara grzywny nie mniejsza niż 100 stawek dziennych o wartości od 10 zł do 2 tys. zł jedna. To oznacza, że właściciel w przypadku zaniedbania oraz wystąpienia poważnej usterki, może ponieść koszty związane nie tylko z naprawą awarii, ale także koszty kary grzywny. Dużo korzystniejsze jest zatem regularne kontrolowanie i „serwisowanie” budynku.

Inwestycja w przyszłość, która będzie procentować przez lata

W kwestii finansowych korzyści płynących z dbania o stan techniczny nieruchomości warto rozważyć skutek w postaci wzrostu lub stabilizacji wartości nieruchomości. Nie jest trudno zauważyć, że nieruchomości utrzymane nie tylko w dobrym stanie wizualnym, ale też technicznym, są droższe od tych, które posiadają tylko jedną z tych zalet lub nieposiadających ich w ogóle.

Stan techniczny budynku a kwestie bezpieczeństwa

Kolejnym, ale równie ważnym lub nawet najważniejszym profitem płynącym z utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości jest zapewnienie jej użytkownikom (lub mieszkańcom) bezpieczeństwa i komfortu. Właściciel nieruchomości ma w takim przypadku spokojne sumienie i pewność, że robi wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom swojej nieruchomości. Wiele źle utrzymanych budynków z niesprawną instalacją, utrzymanych w nieprawidłowym stanie technicznym, stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia mieszkańców.

Dobre wrażenie w cenie

Warto dodać także, że budynki mogą być swoistą wizytówką dla właściciela lub instytucji. To bardzo skuteczny sposób na wykreowanie pozytywnego wizerunku. Ludzie mają skłonność do oceny innych przez pryzmat ich działań. Podejmując właściwe decyzje dotyczące nieruchomości i brak jakichkolwiek zaniedbań, sprawia, że mieszkańcy, użytkownicy, wspólnicy i kontrahenci wyrabiają sobie dobrą opinię na temat firmy, wspólnoty lub szeroko pojmowanej instytucji.

Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że wzajemne podejście jest najważniejsze w relacjach międzyludzkich. Jeżeli właściciel robi wszystko, co konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa lokatorom i użytkownikom nieruchomości, to skłania to do opinii, że jest solidnym partnerem biznesowym również na innych polach działalności. Nawet najlepsza reklama nie jest w stanie zapewnić właścicielowi tak dobrej renomy, jak opinia użytkowników.

ETSerwis: Obsługa Techniczna Nieruchomości ma świadomość zysków i korzyści płynących z utrzymania należytego stanu nieruchomości, dlatego prezentuje Państwu swoją ofertę, proponując pomoc w obsłudze technicznej nieruchomości. W skład naszych działań wchodzą m.in.: przeglądy urządzeń i systemów budynkowych, prace konserwacyjne i naprawcze, naprawy bieżące, przeglądy budowlane, a więc wszystko to, czego potrzeba do utrzymania nieruchomości w należytym stanie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here