Montaż okien bez błędów

O tym, że montaż okien nie jest prostą sprawą, świadczy lista błędów, jakie można podczas tej czynności popełnić. Błędy te wpływają istotnie na to, jak będzie nam się żyło w domu. Zupełnie wadliwy montaż wymaga ponownego wykonania. Lepiej zatem ustrzec się błędów, niż usuwać ich skutki. Oto lista niedociągnięć, które przydarzają się najczęściej podczas montowania okien.

Błędy wynikające ze złego przygotowania do montażu

Błędy związane z montażem okien często poprzedzają same prace instalacyjne. Dość popularnym błędem jest niedopasowanie wymiaru okien do potrzeb i możliwości. Taka pomyłka powinna wykluczać okno z prac. Należy je wymienić na takie o odpowiednich wymiarach. Choć wydaje się to oczywiste, od czasu do czasu możemy zobaczyć okienne improwizacje – np. zbyt małe okno osadzone w zdecydowanie zbyt grubej warstwie pianki montażowej. Na bezpieczeństwo i szczelność takich konstrukcji zsuńmy zasłonę milczenia. Poprawne zdjęcie wymiarów to podstawa!

Kolejnym błędem wynikającym z niedbałości jest niedokładne oczyszczenie podłoża. Co może przeszkadzać w związaniu pianki z podłożem? Są to wszelkie luźne pozostałości po poprzednich pracach: pyły, gruz, resztki zaprawy i inne. Chłoną one wilgoć, która potem dostaje się do wnętrza, nawet jeżeli mamy wysokiej jakości okna.

Błędy montażu

Kolejne błędy mogą pojawić się w fazie właściwego montażu okna. Dość popularne jest tworzenie mostków cieplnych przez nieuwzględnienie właściwości poszczególnych typów murów. W zależności od tego, czy mamy mur jedno-, dwu- czy trójwarstwowy, inne będzie usytuowanie okna w płaszczyźnie ściany.

Wiele błędów wynika z niestaranności monterów. Nawet niewielkie odchylenia sprawiają, że uszczelnienie nie spełnia swojej funkcji. Niedokładny montaż przyczyni się ponadto do zawilgoceń, wypaczeń okna, a nawet jego przemieszczania się wskutek nierównomiernego rozkładu sił na nie oddziałujących.

To tylko kilka podstawowych błędów, których należy unikać podczas montażu okna. Warto pamiętać, że o zadowoleniu zdecyduje zarówno jakość samych okien, jak i umiejętności monterów.

Ważne są więc bezbłędne wykonanie montażu zgodnie z instrukcją oraz wybór profesjonalnej ekipy montażowej. Wysokiej jakości okna można znaleźć na www.urzedowski.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here