Czym jest świetlica szkolna? Świetlica szkolna jest miejscem, gdzie dzieci mogą bezpiecznie i aktywnie spędzać czas przed lekcjami, gdy rodzice ze względu na godziny swojej pracy wcześniej przywożą dziecko do szkoły, lub po lekcjach, w oczekiwaniu na odbiór przez rodzica. Jej głównym zadaniem jest wspieranie rozwoju dziecka. Ponadto jej funkcjonowanie ugruntowane jest prawnie, m.in. poprzez Ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256 poz. 2572 ze zm.) a także przez trzy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Według tych zapisów świetlica szkolna pełni funkcję opiekuńczą, dydaktyczną oraz wychowawczą. Uproszczając, świetlica ma za zadanie zorganizować czas uczniom pozostającym na terenie szkoły w czasie pozalekcyjnym (przed ich rozpoczęciem i po ich zakończeniu). Organizacja ta powinna bazować na stymulacji rozwoju psychicznego i emocjonalnego podopiecznych wraz z podłożem wychowawczym.

Organizacja czasu w świetlicy

W świetlicy konieczne jest umożliwienie dziecku warunków do nauki własnej (np. w czasie odrabiania zadań domowych) i samodzielnego myślenia. Ponadto wychowawca w świetlicy, aby urozmaicić czas, może organizować gry i zabawy ruchowe, które sprzyjają propagowaniu aktywności fizycznej i jej pozytywnego wpływu na zdrowie dzieci. Zajęcia mogą także skupiać się na rozwijaniu indywidualnych uzdolnień dzieci, takich jak czytanie na głos, recytowanie, zabawa w teatr czy prace plastyczne. Co więcej, w przepisach prawnych znajdziemy również informacje, iż jednym z zadań świetlicy szkolnej jest także kształtowanie odpowiednich nawyków życia codziennego i społecznego oraz wspieranie rozwoju samodzielności.

Jak sprawić, aby świetlica była atrakcyjna?

W dużej mierze przyczynia się do tego samo wyposażenie świetlicy szkolnej, w tym ciekawe jej zaaranżowanie. Świetlica z porozwieszanymi pracami plastycznymi dzieci jest silnym bodźcem stymulującym wyobraźnię i kreatywność. Ciekawym pomysłem aranżacyjnym są tanie meble (choć do tego celu można wykorzystać również i meble z wyższej półki), których zewnętrzna część przyozdobiona jest przez dzieci zgodnie z zadaną tematyką. Takie nowoczesne i praktyczne meble znajdziesz w sklepie Moje Bambino. Tematem może być wszystko, od kolorów jesieni, przez wymarzone wakacje, kwiecistą łąkę, królewskie siedziska aż po akcenty świąteczne.  Oczywiście, na atrakcyjność świetlicy, widzianą okiem dziecka, wpływa również dostępność gier świetlicowych, zarówno tych planszowych, jak i nowoczesnych gier przestrzennych (np. Geostix, piankowe domino). W dobie dynamicznego rozwoju technologicznego nie należy również zapominać o ogromnej wartości jaką niosą ze sobą multimedia. Do wyposażenia świetlicy można wykorzystać interaktywne ściany oraz dywany, a także edukacyjne programy i gry komputerowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here